Používané zkratky a anglické příkazy

DIR - adresář

FILENAME - název souboru

SVN - Subversion

TSVN - TortoiseSVN

REV - revize

ARG - argumenty

NAME - název

VALUE - hodnota

MESSAGE - zpráva

NUM - počet

PATH - cesta k souboru, repozitory, pracovní kopii

WC - pracovní kopie (working copy)

Alias - zkratka