Literatura a použité zdroje

[SVN] Subversion. URL: http://subversion.tigris.org/.

[BZR] Bazaar VCS. URL: http://bazaar-vcs.org/.

[WIKISVN] Wikipedia Subversion. URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Subversion/.

[DB] Docbook. URL: http://www.docbook.cz.

SVN klienti

[TSVN] TortoiseSVN. URL: http://tortoisesvn.tigris.org/.

[SUBCLIPSE] Subclipse. URL: http://subclipse.tigris.org/.

[SUBVERSIVE] Subversive. URL: http://www.eclipse.org/subversive/.

[ANKHSVN] AnkhSVN. URL: http://ankhsvn.open.collab.net/.

[RSVN] RapidSVN. URL: http://rapidsvn.tigris.org/.

[VISUALSVN] VisualSVN : Subversion for Visual Studio. URL: http://www.visualsvn.com/visualsvn/.

SVN servery

[VSVN] VisualSVN server. URL: http://www.visualsvn.com/server/. Programovací prostředí - IDE

[ECLIPSE] Eclipse. URL: http://www.eclipse.org/.

[ZEND] Zend Studio for Eclipse. URL: http://www.zend.com/en/products/studio/.

[NB] NetBeans. URL: http://www.netbeans.org/.

[KOMODO] Komodo IDE. URL: http://www.activestate.com/Products/komodo_ide/.

[VS] MS Visual Studio. URL: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/vstudio/.

Dokumentace

[SVNBOOK] SVN book. URL: http://svnbook.red-bean.com/.