Instalace

Získáme Subversion

Subversion je k dispozici ve formě zdrojových kódů nebo ve formě binárních balíčků pro různé operační systémy. Subversion je dostupný pro Windows, Mac OS, různé distribuce linuxu i pro některé unixy. Veškerý potřebný software stáhnete na stránkách http://subversion.apache.org

Windows

Ve Windows je několik programů, které si můžete pro práci zvolit a to buď klasického řádkového klienta a server s podporou svnserve. Nebo jako klienta použijete TortoiseSVN (TSVN), který umožňuje běh jako klient i server (s omezením na lokální přístup k repozitory). Pokud chcete přistupovat přes http a https doporučil bych k instalaci VisualSVN Server.

Pokud nepotřebujete, aby někdo přistupoval k vašim lokálním repozitory doporučuji TSVN. Tento program umí všechny funkce a má pěkné prostředí, které se integruje do Windows Exploreru. Je nejpokročilejší klient, který umožňuje i tvorbu hooks skriptů na straně klienta.

VisualSVN server

VisualSVN je jen Apache server s mod_dav_svn doplňený administrační konzolí a webovým prohlížečem repozitory.

Instalace je VisualSVN serveru je jednoduchá. Stáhněte si instalátor, který vás pomocí wizarda provede. Můžete navolit kam se server nainstaluje i kde máte adresář s repozitory. Můžete také použít kromě Subversion autentifikace i Windows autentifikaci. Volitelné je i https připojení.

VisualSVN server instalace

Nastavení práv pro jednotlivé repozitory se dá provést pomocí admnistrační konzole. VisualSVN také disponuje webovým prohlížečem repozitory, který je dostupný na adrese https://localhost:8443/ pokud to máte v základním nastavení lokálně, jinak na příslušné adrese a portu.

Pro nastavení práv služí VisualSVN Server Manager, kde máte vidět jak repozitory, tak uživatele a skupiny. Potom přes pravé tlačítko a volbu Security nastavíte práva buď pro všechna repozitory najednou nebo u každého zvlášť.

VisualSVN server manager

Linux - Debian / Ubuntu

Pro instalaci na Ubuntu použijte zdroje přímo z repozitory.

sudo apt-get install subversion
sudo apt-get install subversion-tools

Balík subversion obsahuje jak klienta tak server (svnserv). V balíku subversion-tools jsou utility (svn-backup-dumps, svn-clean, svn2cl, mailer apod.)

Já používán svn2cl pro generování changelogů, mailer používám v post-commitech, abych věděl co se děje v repozitářích.

Pro přístup lze použít file://, svn:// nebo svn+ssh://. Pokud chcete použít http:// nebo https:// musíte to udělat přes Apache a WebDAV.

sudo apt-get install libapache2-svn

Konfigurace se potom provede v /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf. Ukázka je s přepínačem SVNListParentPath, kdy nám dovolí přístup ke všem repozitory, které máme v adresáři /srv/svn.

<Location /svn/>
  DAV svn
  SVNPath /srv/svn
  SVNListParentPath On
  AuthType Basic
  AuthName "Test subversion repository"
  AuthUserFile /etc/subversion/passwd
  Require valid-user
</Location>

Podrobný návod pro Ubuntu najdete například ve wiki.